Home


ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ (ಆಸ್ತಿಗಳ) ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಒತ್ತುವರಿ ವಿವರ

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶಪಥ

ಮಹತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜನೈತಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಅಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದೀಜಿಯವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಮಲಿನವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈಗಿನ ಕರ್ತೃವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೧೦೦ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ೨ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಿಂದ ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ನನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ೧೦೦ ಜನರಿಂದಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರೂ ನನ್ನಂತೆಯೇ ೧೦೦ ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

 

ಸನ್-2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ನಿವೇಶನ ವಿಷೇಶ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ G+1 ಮಾದರಿಯ ಮನೆ ಕೋರಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸನ್-2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ನಿವೇಶನ ವಿಷೇಶ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ G+1 ಮಾದರಿಯ ಮನೆ ಕೋರಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

About Savanur Town

 

Savanur ULB has Municipal System Since from 1872, The Nawab Of Savanur at that time Abudl Mazidkhan Dileerjung Bahaddur have started the system in welfare of citizens, Now Savanur Town has total of 23 wards and 23 members representing each ward. As per 2011 Population Survey, Total Population is 40,567 (20,754 male and 19,813 female), among them 3928 Peoples belongs to S.C. & 510 Peoples belongs to S.T.

History of Savanur:

This town was ruled by Marathas and Bahamani Kings. It is famous for historical town. Nawab of Savanur transferred his Head-Quarter from Bankapur to Savanur in the month of "SHRAVANA" by this reason this town named as "SAVANUR. Bungalow of Nawab, Nawab's daughters bungalow, famous Sri Sathybodha math, rare "Dodda Hunse Mara" are in this town.

Commercial Activity:

Savanur is situated 10km away to west of Poona-Bangalore National Highway. The Savanur town is 8km away from east of Savanur Railway Station. Savanur is commercially important town in Haveri District, World famous Betel leaves are produced and marketed on a larger scale and the leaves exported to foreign countries and outside states.

Savanur town geographically 41° 51' North Latitude and 75° 05' East Longitude.

Nearest places for Communication are- Hubli, Dharwad, Gadag, Haveri, Ranebennur, Davangere.

How to reach:

The best way to reach the Savanur is by bus, NH-4 (puna-Bangalore Road) is 9km away from Savanur and all the buses travelling between Haveri-Gadag are the best way to reach Savanur and from Hubli also there are meny buses vis Shiggaon.

By train, nearest railway station is Savanur(Jallapur) is 9km far away from Savanur city, where all the local trains travelling from Bangalore -Hubli are available.

By air, the nearest Air ports are Hubli and Belgaum.


Our Mission:
Serving basic necessities such as clean drinking water, environment, roads and drains, solid waste management, and developing new layouts as per the needs of the public, and also effectively implementing the several schemes of the honourable government and make them to reach the publics, towards all these elected representatives and staffs have the following missions.

 • Maintaining hygiene and health.

 • Control of dangerous diseases.

 • Proper disposal and management of waste.

 • Maintenance of street lights.

 • Providing basic amenities like Public toilets to the public.

 • Slaughter house construction, management and control.

 • Registration of Birth, Death & Still births.

 • Supply of Water for domestic, commercial and industrial purposes.

 • Implementing the several schemes of the honourable government.

 • Designing plans and projects towards development of Savanur.

 • Providing good use of government funds to the public.

 • Construction and maintenance of roads and bridges.

 • Collecting tax as per rules and regulations of the government and utilizing that towards welfare of the public.

 • Controlling the land usage.

 • Providing specialities for burial grounds and cemeteries.

 • Slum development and urban poverty alleviation.

 • Creation of economic and social development plans.

 • Taking necessary actions for development of the weaker sections of the society.

 • To provide quicker services to the public, Implementing many computerization activities designed by MRC.

 • Implementing the various schemes, plans & directions of the Director of municipal administration.


Projects

Public Health, Sanitation, Conservancy and SWM

To achieve complete scientific solid waste management we have started

1. Door to door collection and segregation of waste.

2. Involvement of Self help groups( SHG) in Solid Waste Management.

3. Production of vermi compost from municipal solid waste.

4. Avoidance of manual scavenging.

5. Clean and Pure drinking water to public.

To ensure avoidance of water borne diseases TMC has started pure drinking water unit with UV and RO water filtration technologies.

Computerization activities:

1. Website

We are maintaining our city website http://savanurtown.gov.in/ in collaboration with Municipal Reforms Cell (MRC). To maintain the transparency in administration Here we are disclosing almost all the information related to our Town Municipal Council, where the information like- Details of MP, MLA, MLC, city Council, Staff, Schemes, Works, Rain water Harvesting, Roads, Drains, Street lights, City financials, Budget, Meeting proceedings & etc is published and this is also the gateway for accessing all Online applications designed by the MRC for the public and office usage.

2. Registration of Birth, Death & Still births.

We have digitized the Birth, Death, Still birth records from 1990 to till date and issuing computerized certificates to the citizens Register within 21 days from date of event in your Town Municipal Council and get free certificate.

To Search your Birth, Death & Still birth record Click Here

3. Public Grievance and Readressal System

Here citizens of Savanur town limit can register their complaints related to municipal system and get solved.

To register your complaint Click Here

Click Her for Help on registering complaint

4. Fund Based Accounting System.

We have Computerized Double entry accounting system in our office, Office accountants are daily updating every transactions related to all the schemes, to generate annual performance reports and also helps to effective management of budgets. We can get annual performance reports

5. GIS based property tax implementation system.

It is an major project of municipal reforms,

The Field Survey has been done for all the properties in the ULB and digitized ward maps with individual properties have been prepared. Properties have been assigned a unique property ID Number. This has resulted in an accurate database of all the properties in the ULB. Computerized MIS database was created and frozen after having issued the citizen the details of field survey data. This data base has been given role based access and is a secure and fool proof system which has helped to keep the documents safely and avoid tampering of details especially the dimensions, ownership details, creation of new property , transfer etc which is a regular grievance of Citizen a gainst ULB functionaries in the manual system. It is very useful to citizens with citizen helpful features and ULB friendly features.

 

| This page is maintained by : Chief Officer & Office Manager TMC Savanur |
| Last Updated : 29/09/2014 |
No. Of Visitors :
Last Updated   : 09/11/2015  Release History
Release 2.0.0, Powered By Karnataka Municipal Data Society & maintained by Savanur TMC
This website can best viewed with the resolution 1024 * 768 using Internet Explorer 7.0 or above.
Valid CSS!